" Danger at our table " GMO / " Soframızdaki tehlike " GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma)

0 yorum


Amaç, istenilen tatta, kokuda, şekilde, renkte vs. dayanıklı, “kaliteli” ürün elde etmek. Soğuğa dayanıklı bir domates elde etmek için domatese köpekbalığı geni transfer edilirken, ürünü zararlılardan korumak için akrep geni naklediliyor. Sebze ve meyvelere nakledilen genler arasında “ihtiyaca göre” domuz geni ve insan geni de bulunabiliyor.

Verimliliği arttırır masalı,
Açlığa çözüm olacak masalı,
Zirai ilaç kullanımına gerek kalmayacak masalı,
İş olanakları yaratır masalı,
İklim değişikliği ile mücadele masalı,
Toprağı erozyondan korur masalı,
Türkiye’de hayvancılık GDO’ya muhtaç masalı,

Genetiği değiştirilmiş organizmaların içerdiği riskler tüm dünyada kabul ediliyor. Biyoçeşitlilik ve sağlık üzerinde olumsuz etkilere sahip genetiği değiştirilmiş ürünlerin her ne amaçla olursa olsun Türkiye’ye girişine izin verilmemelidir...

Teşekkür ederim...Verimliliği arttırır masalı: Şu anda dünyada ticareti yapılan ürünler arasında verimliliği artırmaya yönelik olarak tasarlanmış tek bir GDO’lu ürün bile bulunmamaktadır. Biyoteknoloji şirketlerince geliştirilmiş GDO’lu ürünlerin temel özelliği böceklere ve bitki öldürücü ilaçlara karşı dirençli olmasından ibarettir.

Açlığa çözüm olacak masalı: BM raporlarına göre halihazırda gezegenimizde dünya nüfusunun 1,5 katını besleyecek ölçüde gıda üretilmektedir. Dolayısıyla şu an yaşanılan gıda krizi bir üretim sorunu değil paylaşım sorunudur. Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler tarafından organize edilen ve yüzlerce bilim insanınca hazırlanan IAASTD Raporu GDO’ların açlıkla mücadelede öncelik taşımadığı gibi maliyetleri arttırmaları nedeniyle gıda güvenliği ve ekonomik sürdürülebilirliği tehdit ettiğini ortaya koymaktadır.

Zirai ilaç kullanımına gerek kalmayacak masalı: Tarım-biyoteknoloji şirketlerinin iddia ettiğinin tersine, GDO’lu ürünler kimyasal böcek öldürücü ilaçların kullanımını azaltmaz. Amerika’da 1996 ve 2004 yılları arasında GDO’lu ürünlerin ekilmesine paralel olarak, böcek öldürücü ilaçların kullanımında 55.000.000 kg’lık bir artış yaşandı.

İş olanakları yaratır masalı: Yapılan araştırmalar gıda-tarım zincirindeki istihdamda düşüş gösteriyor.

İklim değişikliği ile mücadele masalı: Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde hazırlanan IAASTD Raporu, tarımı iklim değişikliğine uyarlamak ve genetiği değiştirilmiş ürün yetiştirmek arasında bir bağ olmadığını ortaya koymuştur.

Toprağı erozyondan korur masalı: GDO’lu ürünler endüstriyel ölçekte yetiştiğinden ve bu yöntem toprak için kötü olduğundan hayır erozyondan korumaz.

Türkiye’de hayvancılık GDO’ya muhtaç masalı: Dünyada üretilen mısırın dörtte üçü GDO’suz iken, Türkiye’nin GDO’lu mısıra ihtiyaç duyması yem sanayicilerinin bile kendilerini inandıramadığı bir masal. Hayvancılıkla ilgili sorunlar GDO’lu yem ithalatıyla değil, Türkiye’yi yem ithalatına muhtaç bırakmayacak yapısal düzenlemelerle çözülebilir.


Greenpeace Akdeniz Tarım Kampanyası Sorumlusu Tarık Nejat Dinç: 
“Genetiği değiştirilmiş organizmaların içerdiği riskler tüm dünyada kabul ediliyor. Biyoçeşitlilik ve sağlık üzerinde olumsuz etkilere sahip genetiği değiştirilmiş ürünlerin her ne amaçla olursa olsun Türkiye’ye girişine izin verilmemelidir. 13 adet GDO’lu mısır çeşidinin ithali ile ilgili karar aşamasında olan Biyogüvenlik Kurulu’nun GDO lobisinin yaratmaya çalıştığı pembe hayallere itibar etmeyeceğine inanıyoruz. Dünyada üretilen mısırın büyük çoğunluğu GDO’suzken, yem şirketlerinin Türkiye’yi GDO’lu mısıra muhtaçmış gibi gösteren dayatmalarına prim verilmemelidir. GDO’lu yemlere izin verilmesi soframızda yer alan sütün, yumurtanın, peynirin, etin güvenilirliğini tamamen yok edecektir. Vatandaşın tercih hakkını ortadan kaldıracak kararların biyogüvenlik kanununa aykırı olacağı unutulmamalıdır. GDO’lu yemler ve bu yemlerden beslenen hayvanların ürünleri ile ilgili kamuoyu derin ve haklı bir endişe taşımaktadır. Biyogüvenlik Kurulu’nun, vereceği kararla GDO lobisinin masallarına değil, vatandaşın endişelerine kulak vereceğine olan inancımızı koruyoruz.”
This article discusses the potential health risks of genetically engineered foods (GMOs). It draws on some previously used material because its importance bears repeating. It also cites three notable books and highlights one in particular - Jeffrey Smith's "Genetic Roulette: The Documented Health Risks of Genetically Engineered Foods." Detailed information from the book is featured below.

Genetically engineered foods saturate our diet today. In the US alone, over 80% of all processed foods contain them. Others include grains like rice, corn and wheat; legumes like soybeans and soy products; vegetable oils, soft drinks; salad dressings; vegetables and fruits; dairy products including eggs; meat, chicken, pork and other animal products; and even infant formula plus a vast array of hidden additives and ingredients in processed foods (like in tomato sauce, ice cream, margarine and peanut butter). Consumers don't know what they're eating because labeling is prohibited, yet the danger is clear. Independently conducted studies show the more of these foods we eat, the greater the potential harm to our health.Today, consumers are kept in the dark and are part of an uncontrolled, unregulated mass human experiment the results of which are unknown. Yet, the risks are enormous, it will take years to learn them, and when we finally know it'll be too late to reverse the damage if it's proved conclusively that genetically engineered foods harm human health as growing numbers of independent experts believe. Once GM seeds are introduced to an area, the genie is out of the bottle for keeps. There is nothing known to science today to reverse the contamination already spread over two-thirds of arable US farmland and heading everywhere unless checked.

This is happening in spite of the risk because of what F. William Engdahl revealed in his powerfully important, well documented book titled "Seeds of Destruction: The Hidden Agenda of Genetic Manipulation." It's the diabolical story of how Washington and four Anglo-American agribusiness giants plan world domination by patenting animal and vegetable life forms to gain worldwide control of our food supply, make it all genetically engineered, and use it as a weapon to reward friends and punish enemies.

Today, consumers eat these foods daily without knowing the potential health risks. In 2003, Jeffrey Smith explained them in his book titled "Seeds of Deception." He revealed that efforts to inform the public have been quashed, reliable science has been buried, and consider what happened to two distinguished scientists - UC Berkeley's Ignacio Chapela and former Scotland Rowett Research Institute researcher and world's leading lectins and plant genetic modification expert, Arpad Pusztai. They were vilified, hounded, and threatened for their research, and in the case of Pusztai, fired from his job for doing it.

He believed in the promise of GM foods, was commissioned to study them, and conducted the first ever independent one on them anywhere. Like other researchers since, he was shocked by his findings. Rats fed GM potatoes had smaller livers, hearts, testicles and brains, damaged immune systems, and showed structural changes in their white blood cells making them more vulnerable to infection and disease compared to other rats fed non-GMO potatoes. It got worse. Thymus and spleen damage showed up; enlarged tissues, including the pancreas and intestines; and there were cases of liver atrophy as well as significant proliferation of stomach and intestines cells that could be a sign of greater future risk of cancer. Equally alarming, results showed up after 10 days of testing, and they persisted after 110 days that's the human equivalent of 10 years.

Later independent studies confirmed what Pusztai learned, and Smith published information on them in his 2007 book called "Genetic Roulette: The Documented Health Risks of Genetically Engineered Foods." The book is encyclopedic in depth, an invaluable comprehensive source, and this article reviews some of the shocking data in it.

Independent Animal Studies Showing GMO Harm

Rats fed genetically engineered Calgene Flavr-Savr tomatoes (developed to look fresh for weeks) for 28 days got bleeding stomachs (stomach lesions) and seven died and were replaced in the study.

Rats fed Monsanto 863 Bt corn for 90 days developed multiple reactions typically found in response to allergies, infections, toxins, diseases like cancer, anemia and blood pressure problems. Their blood cells, livers and kidneys showed significant changes indicative of disease.

Mice fed either GM potatoes engineered to produce Bt- toxin or natural potatoes containing the toxin had intestinal damage. Both varieties created abnormal and excessive cell growth in the lower intestine. The equivalent human damage might cause incontinence or flu-like symptoms and could be pre-cancerous. The study disproved the contention that digestion destroys Bt-toxin and is not biologically active in mammals.

Workers in India handling Bt cotton while picking, loading, weighing and separating the fiber from seeds developed allergies. They began with "mild to severe itching," then redness and swelling, followed by skin eruptions. These symptoms affected their skin, eyes (got red and swollen with excessive tearing) and upper respiratory tract causing nasal discharge and sneezing. In some cases, hospitalization was required. At one cotton gin factory, workers take antihistamines daily.

Sheep grazing on Bt cotton developed "unusual systems" before dying "mysteriously." Reports from four Indian villages revealed 25% of them died within a week. Post mortems indicated a toxic reaction. The study raises questions about cottonseed oil safety and human health for people who eat meat from animals fed GM cotton. It's crucial to understand that what animals eat, so do people.

Nearly all 100 Filipinos living adjacent to a Bt corn field became ill. Their symptoms appeared when the crop was producing airborne pollen and was apparently inhaled. Doing it produced headaches, dizziness, extreme stomach pain, vomiting, chest pains, fever, and allergies plus respiratory, intestinal and skin reactions. Blood tests conducted on 39 victims showed an antibody response to Bt-toxin suggesting it was the cause. Four other villages experienced the same problems that also resulted in several animal deaths.

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=8148Leave a Reply

Popüler

 
UNION food & drink © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here